Björn Yttling. GP Två Dagar 2023.
Copyright Oskar Omne 2024